Mã sản phẩm: 95837504900 - 7L8199131A
Tên sản phẩm: Chân máy trái + phải Porsche Cayenne 3.6L, Audi Q7
Dùng cho dòng xe : Porsche Cayenne 3.6L, Audi Q7
Chất lượng: Chính hãng