Tiện dụng, tăng tính thẩm mĩ, giúp xe bạn luôn giữ vê đẹp mãi về sau .
Một bộ gồm 8 miếng trong và ngoài