Bộ ốp nội thất có 3 loại chất liệu như Titan, crom, cacbon giá 3 bộ sản phẩm đều giong nhau. Nhưng chất liệu hoàn toàn khác mang đến vẻ đẹp la trên xe .
Bao gồm 10 chi tiết chủ đạo như Ốp 4 cánh cửa trong lên kính, Ốp 4 tay mở cửa trong. Ốp bảng điểu khiển và ốp cửa gió điều hoà phía sau.