Thảm sàn Peugeot chất liệu cao cấp, da mềm , dễ dàng vệ sinh , thuật tiện.