Bạt che ô tô loại tốt , xe 5 chỗ ngồi.
Địa chỉ : Chợ Minh Phương, Việt Trì , Phú Thọ.