Bơm Xe máy , ô tô chất lượng cao :
Nguồn 12 V ô tô, có dây kẹp bình ác qui khi bơm cho xe máy, bơm các loại Bể bơi, phao bóng ....
Hàng đặt trước 10 ngày .