Chốt cài dây an toàn có logo hãng xe; 0964 096 458
THÔNG TIN SẢN PHẨm
Khi chúng ta di chuyển khoảng cách ngắn đôi khi không muôn tiếng kêu ting ting trên xe thì đây là giải pháp cực kì hữu hiệu
- Cắm vào dễ dàng và cài dây an toàn cũng dễ dàng như lúc ban đầu
- Giúp cài, mở dây an toàn nhanh hơn
- Giúp xe không báo chuông khi không cài dây
- Các chức năng của dây an toàn vẫn được giữ nguyên
-chúng tôi có tất cả các chốt cho từng loại xe khác nhau